The Talent Room home

DESENVOLUPAMENT

Desenvolupament

Deixa'ns ajudar-te.

CONSULTORIA

Et proposem el nostre model 5A de professionalització d'un departament de recursos humans, desenvolupant totes les àrees en la seva totalitat o per fases, en funció de les necessitats de la companyia.

Consultoria

HEAD RENTING

Què es el Head Renting?

Es una innovadora solució de Management as a Service (MaaS).
Eficaç i rendible, permet a l'empresa accedir a un directiu professional sènior amb el lloguer dels seus serveis a temps parcial i a cost reduït.

Sense costos fixos, ni nòmines, ni indemnitzacions... només pagues pels serveis utilitzats.

La pràctica demostra que en la majoria de PIMES és suficient amb una dedicació d'entre un 10% i un 35% de la jornada total en la funció de Direcció de Recursos Humans. El Head Renting et permet professionalitzar l'àrea de recursos humans de la teva empresa i ajudar-te sense costos fixos a maximitzar la motivació i rendibilitat del teu equip.

Head Renting

Moltes PIMES no disposen de departament de Recursos Humans i aquesta funció la fa gerència amb l'assessorament d'una gestoria. Però, a partir d'un cert nombre de treballadors, és important una gestió professional dels recursos humans, que estableixi procediments eficaços i solucions professionals a la casuística que es presenta en les empreses, a fi d'assegurar un equip humà eficient i motivat.

Contacta amb nosaltres per rebre més informació sobre aquest innovador producte.